1. ANALYSE

Is er “ ” na onze eerste kennismaking? Dan maken wij een uitgebreide interne- en externe analyse. Uw eigen (online) inspanningen, de (online) inspanningen van uw concurrenten, doelgroep en trends worden in kaart gebracht. De uitkomsten worden in een inspirerende workshop aan uw bedrijf gepresenteerd en dient als fundament voor de te ontwikkelen strategie.


2. DOELSTELLING

Wij vinden het belangrijk om juist in het meest prille stadium heel scherp in te zoomen op het waarom van het project. In de doelstellingen van het project stellen wij gezamenlijk vast welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Bij ons is een SMART-doelstelling richtinggevend: het geeft niet alleen aan wat we met u willen bereiken maar het stuurt het ook gedrag van uw bedrijf en medewerkers.


3. CONCEPT & DESIGN

De uitgestippelde strategie geeft ons de informatie om een creatief concept te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van concepten denken we altijd vanuit de gebruiker door antwoord te geven op de vraag: ‘What’s in it for me?’. Immers, de gebruiker is cruciaal voor het succes van het concept en daarmee uw doelstellingen. Het design is cruciaal voor het vertalen van het concept naar een succesvolle uitvoering. Wij staan ervoor dat bij het design eenvoud en functie bepalend is.


4. TACTIEK

Met het bepalen van het concept en design zijn de eerste stappen van het tactische plan gezet. In deze fase is het zaak om het tactische plan af te ronden met de activiteiten en inzet van de middelen die gaan bijdragen aan het realiseren van die strategische doelstellingen.


5. CONTENT

Een succesvolle strategie valt of staat met de juiste combinatie tussen tekst, beeld en video. De ontwikkelde content moet uw doelgroep aanspreken en hun in verleiding brengen om tot een bepaalde actie over te gaan. Het ontwikkelen van de juiste content is een vak apart. U kunt uw eigen content ontwikkelen of uitbesteden aan één van onze experts.


6. REALISATIE

Met het resultaat uit de concept & design fase kan gestart worden met de realisatie. De “backlog” wordt gevuld met taken die uitgevoerd dienen te worden. Nu weten de betrokken personen wat, wanneer ontwikkeld dient te worden om de gestelde deadline te halen. Met het opstellen van een productbacklog is het voor iedereen duidelijk welke wensen nog niet zijn ontwikkeld.


7. EVALUATIE

Voortgangsrapportages en tussentijdse evaluatiemomenten zijn cruciaal voor de totstandkoming en realisatie van een succesvol project. Daarom hanteren wij als werkwijze de SCRUM methode. Iedere 2 weken hebben wij contact omtrent de voortgang. Zo ziet u de voortgang en kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd.


8. OPTIMALISATIE & BEHEER

Wij zijn ervan overtuigd dat uw online activiteiten altijd verder geoptimaliseerd kunnen worden. Immers, je moet blijven anticiperen op het gedrag van uw prospects en klanten. Daarnaast dwingt het snel veranderende digitale landschap ons daartoe. Uw persoonlijke dashboard geeft weer of de gestelde doelstellingen behaald worden en op welke punten er bijgestuurd dient te worden.